ELEKTRA PRAHA – Ing. Krupa

Elektromontážní firma  

 

Petrská24

110 00 Praha 1

tel.: 222316333

fax.: 222316333

mobil:+420 724248900

Firma Elektra Praha – Ing. Krupa se zabývá:

elektromontážní činností

poradenskou činností v oboru elektro

projekční činností

revizní činností v oboru elektro

 

Referenční STAVBY